Zoznam komfortných funkcií:

Funkcie ktoré zvyšujú komfort BMW,sú rozdelené do modelov,niekoré modely majú funkcie spoločné,niektoré ich podporujú iné nie,zoznam budem dopĺnať postupne,ak niektorá funckia nieje na zozname to neznamená,že by nešli nakódovať.

 • Denné svietenie US(svietenie 20-40% diaľkovými svetlami)    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Denné svietenie US(americký štýl smeroviek na 30%)    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia blikania smeroviek pri zamykaní/odomykaní    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia pípania alarmu pri zamykaní/odomykaní    [E46,E39,E38,E39,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia zatv./otvárania okien jedným stlačeným tlačitka    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia/deaktivácia pípania bezp. pásov    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia/deaktivácia jednotlivých airbagov    [ E46,E38,E398,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Automatické zamykanie auta po rozbehnut9    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Automatické zamykanie auta po 2 minútach nečinnosti    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Dvojitý odomykací impulz(prvé otvorí dvere vodiča,potom ostatné)    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Zapnutie/vypnutie automatického rozmrazovania zadného okna pod 3st.    [E46,E38,E39,E53,E83]
 • Zapnutie/vypnutie pípania pri poklese teploty po 3st.    [E46,E38,E39,E53,E83]
 • Rôzne nadstavenie servisných intervalov    [E46,E38,E39,E53,E83]
 • Zapnutie/vypnutie kontroly vypálenych žiaroviek(pri LED osvetlení)    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Automatické sklápanie zrkadiel pri zamknutí    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia tzv. home light(prisvetlenie po zamknutí auta)    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Citlivosť dažďového senzoru    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Automatické zatváranie štrešného okna pri daždi po zapnutí dažďového senzora     [E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Oddialenie ostrekovania svetiel    [E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86]
 • Vypnutie ostrekovania svetiel[E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68]
 • Vypnutie automatického spúštanie klími v režime Auto    [E60,E61,E63,E64]
 • Ukazovaťel intenzity fúkania v režime auto    [E60,E61,E63,E64]
 • Aktivácia welcome light    [E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68]
 • Vypnutie Angel Eyes v polohe A po zamknutí auta    [E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64]
 • Vypnutie H7 svetelnej húkačky,použitie bixenonu    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Aktivácia bixenon clonky    [E46,E53,E83,E90,E91,E92,,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Dvojité bliknutie výstažných svetie tzv. dvojblik    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Zapnutie/vypnutie hmloviek pri diaľkových svetlách    [E46,E38,E39,E53,E83,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Blikajúce adaptívne brzdové svetlá (Break Force Display)    [,E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Zobrazovanie digitálnej rýchlosti na budíkoch    [E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68]
 • Zobrazovanie otáčkomera,smeroviek v HUD displeji    [E60,E61,E63,E64]
 • Povoliť/zakázať nadstavovanie volantu pri nastupovaní/vystupovaní    [E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Automatické vysunutie kľuča zo šachty    [E90,E91,E92,E81,E87,E85,E86,E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Otvorenie/zatvorenie výka kufra tlačitkom na ovládači a v interiéri    [E60,E61,E63,E64,E65,E66,E67,E68,E70,E71]
 • Prehrávanie MP3    [E60,E61,E63]
 • Dokódovanie AUX vstupu pre externé zariadenie, Iphone,MP3    [E60,E61,E63]


 • automatické automatické automatické automatické automatické
  Denné svietenie Denné svietenie Us svietenie Us svietenie Sklopné zrkadlá