Do tejto sekcie môžu prispievat klienti ktorým sme pomohli vyriešiť tie vážnejšie problémy z ich BMW, z ktorými si iný nevedeli poradiť.