Videoinšpekciou

sa dostaneme do motora, do auta, do priestorov kde sa ľudské oko nedostane pohľadom, ruka hmatom. Ak máte podozrenie poškodenia valca, piestu, ventilu, alebo hocijakého dielu kde nieje prístup pre nazrenie pohľadom, tak tam sa dostaneme minikamerkou. Používam ju pri LIVE diagnostike, kedy potrebujem skontrolovať funkčnosť napr. variability turba,kde porovnávam live hodnoty tlakov turba z video záznamom v reálnom čase podľa ktorého sa dá vyhodnotiť prečo turbo napríklad netlačí požadovaný tlak pri akcelerácií. Či je príčinou regulácia, alebo iná závada. To sú len niektoré z predností čo videoinšpekcia ponúka. Je možné vyhotoviť video záznam, alebo foto v dobrej kvalite.

video video1 video2
video video 1 video 2